چرا در دوره تستی ادرس سایت رو سرچ میکنم بهم ارور میده؟

زمانی که شما در دوره تستی هستید اسم دامنه خودتون رو باهر اسمی که بخواین ایجاد میکنید و تنظیمات dns روی اون انجام نشده و دامنه شما واقعی نیست بنابراین گوگل شما رو پیدا نمیکنه .

بعد از اینکه دوره تستی رو گذروندید و اشتراک خریداری کردید تنظیمات دامنه براتون انجام میشه و مشکل شما حل میشه.

این مشکل شما را حل کرد؟