ایا امکان انتقال دامنه وجود داره؟

بله ، شما می تونید هم در سایت ساز کاموا و هم در فروشگاه ساز کاموا دامنه تون رو انتقال بدید

به این صورت که dns های مربوط به سایت ساز و یا فروشگاه ساز رو از پشتیبان کاموا بگیرید

و در جایی که دامنه تون رو خریداری کردید قرار دهید و ذخیره کنید. بعد از مدت زمانی dns ها 

در سیستم تغییر کرده و شما می تونید ادرس دامنه را بر روی سایت یا فروشگاه اینترنتی خود ست کنید

به این ترتیب دامنه شما به هاست کاموا انتقال پیدا می کند.

این مشکل شما را حل کرد؟