منظور از اتصال سه دامنه در سایت چیست؟

در پلن های سایت ساز یک گزینه هست به اسم اتصال یک یا چند دامنه بعضی به اشتباه فکر میکنند اتصال سه دامنه به سایت ساز

یعنی میتوان سه سایت ، با سایت ساز طراحی کرد درصورتی که منظور این است که میتوان سه دامنه متفاوت را 

برروی سایت تنظیم کرد که با کلیک برروی هرکدام از انها همین سایت اصلی  نشان داده شود  برای مثال می تونید دامنه های :

test.ir 

test.com

test.org   

رو به یک سایت متصل کنید که با کلیک کردن روی هر کدوم یک سایت را نمایش می دهد. 

این مشکل شما را حل کرد؟