دامنه رایگان کاموا com. است یا ir. ؟

فروشگاه ساز کاموا دامنه ir. رو به رایگان روی پلن ها به شما می دهد در صورتی که شما به دامنه ای با 

دیگر پسوندها مثل com. , org. و ..... داشتید خودتان می تونید از سایت های مربوطه خریداری کنید و 

dns های فروشگاه ساز کاموا رو روی آنها تنظیم کنید.


این مشکل شما را حل کرد؟