در ثبت درخواست نماد الکترونیکی در مرحله تایید فنی کدام گزینه را انتخاب کنیم؟

در این مرحله از شما دو چیز خواسته می‌شود که برای دریافت ای‌نماد هر دو مورد نیاز است:

1.  بارگذاری فایل txt روی سرور که این قسمت از طریق پشتیبان فروشگاه ساز کاموا ساپورت می شود و از قبل این فایل برای شما بارگذاری شده است.

2. به شما کدی داده می‌شود که به‌صورت موقت به‌جای عنوان فروشگاه خود بگذارید.  پس از نیم ساعت و تایید از طرف ای‌نماد می‌توانید عنوان  را به حالت قبلی بازگردانید. (راهنمایی تغییر عنوان  فروشگاه: به تنظیمات مدیریت فروشگاه خود رفته و در اولین فیلد اطلاعات فروشگاه،  کد داده شده از طرف ای‌نماد را وارد کنید و اطلاعات را ذخیره کنید). 

این مشکل شما را حل کرد؟