چطوری سرویس ایمیل رو به نرم افزار های مدیریت ایمیل مثل Outlook متصل کنم؟

به طور معمول برای اتصال سرویس ایمیل به نرم افزار های مدیریت ایمیل مانند outlook، nylas، emclient و ... یکسری اطلاعات مربوط به سرور ایمیل نیاز است که در ادامه تمامی این اطلاعات در اختیار شما قرار گرفته است. لازم به ذکر است که در تمامی این نرم افزار ها بهتر است تنظیمات ایمیل به صورت دستی صورت بگیرد زیرا تنظیمات خودکار گاهی اوقات ممکن است درست کار نکند. 


Account Type: IMAP

Incoming Mail Server: mail.kamva.ir

Port: 993 SSL

Outgoing Mail Server: mail.kamva.ir

Port: 587 TLS

Outgoing Server Requires Authentication


Username: آدرس ایمیل شما

Password: رمز عبور تنظیم شده برای آن


لازم به ذکر است که برای مدیریت و ارسال ایمیل ها می توانید از وب میل کاموا نیز استفاده کنید که آدرس آن به صورت زیر می باشد: 

https://webmail.kamva.ir

در این صورت دیگر نیازی به تنظیمات نرم افزار مدیریت ایمیل نمی باشد


این مشکل شما را حل کرد؟