آیا می توان روی فروشگاه ساز کاموا هم سرویس ایمیل داشت؟

بطور معمول در فروشگاه ساز کاموا ، سرویس ایمیل وجود نداره به این دلیل که معمولا فروشگاه های اینترنتی نیازی به ایمیل روی سایت ندارند

اما کسانی که فکر میکنند نیاز به ایمیل با اسم فروشگاه اینترنتی شون دارن میتونن بسته ایمیل رو خریداری کنن و تنظیماتی رو که پشتیبانی فروشگاه ساز کاموا

اعلام می کند رو انجام بدهند. برای خرید بسته ایمیل میتونید به سایت ساز کاموا برید و در قسمت تعرفه ها بسته ایمیل رو خریداری کنید.

این مشکل شما را حل کرد؟