چرا قالب اصلی وب سایت با قالب فروشگاه ساز متفاوته؟

زمانی که شما شروع به طراحی و تکمیل فروشگاه ساز خود می کنید هر کدام از قالب های فروشگاه ساز رو که انتخاب کنید باید حتما تمام 

قسمت های مختلف اون قالب مورد نظر رو تکمیل کنید مثل دسته بندی ها ، اسلایدشو ، محصولات و.....

درصورتی که قالب مورد نظر رو به طور کامل تکمیل نکرده باشید شکل ظاهری فروشگاه اینترنتی شما با شکل قالب انتخاب شده متفاوت 

خواهد بود. 

این مشکل شما را حل کرد؟