چرا برای محصولات قیمت گذاشتیم اما قیمت محصولات نمایش داده نمیشه؟

به این دلیل قیمت ها نمایش داده نمیشه که در قسمت تنظیمات مدیریت در بخش سبد خرید فروشگاه ساز کاموا 

گزینه غیرفعال انتخاب شده است، سبد خرید باید فعال باشد  تا قیمت ها درمحصولات فروشگاه اینترنتی شما 

نمایش داده شوند.

این مشکل شما را حل کرد؟