اگر با فروشگاه ساز کاموا همکاری نکنم آیا اطلاعات فروشگاه من حذف خواهد شد؟

خیر، درصورتی که حتی  اشتراک خود را تمدید نکنید اطلاعات فروشگاه شما حذف نخواهد شد و در سیستم کاموا باقی خواهد ماند ولی درصورت عدم تمدید فروشگاه شما بسته خواهد شد و کاموا دیگر قادر به سرویس دهی به شما نخواهد بود. 

این مشکل شما را حل کرد؟