برای ارتقا پلن چه هزینه ای باید پرداخت شود؟

فروشگاه ساز کاموا برای مخاطبان این سرویس سه پلن در نظر گرفته که هر کدام از این پلن ها امکانات متفاوتی دارند و قیمت ها نیز نسبت

به امکانات متفاوت هستند. شما در ابتدا هر کدام از پلنها که مورد نیاز شما هست رو میتونید سالیانه به اشتراک بگیرید و بعد اگر نیاز به پلن های بالاتر

فروشگاه ساز کاموا داشته باشید می تونید ما به تفاوت پلن هارو پرداخت کنید و پلن فعلی خودتون رو ارتقا بدید.

این مشکل شما را حل کرد؟