خلاصه توضیحات فروشگاه درقسمت تنظیمات مدیریت فروشگاه ساز کجا نمایش داده می شود؟

خلاصه توضیحاتی که درباره فروشگاه اینترنتی خود می نویسید در قسمت درباره ما در منوی ثابتی هست که در بعضی از قالب های موجود در فروشگاه ساز کاموا

وجود داره ، و در اون قسمت نمایش داده میشه بنابراین اگر منوی حرفه ای ندارید بهتره که از این قسمت به خوبی استفاده کنید و درباره محصولات و 

یا فروشگاه اینترنتی خود بنویسید و از این طریق خودتون رو به مخاطبانتون معرفی کنید. 

این مشکل شما را حل کرد؟