آیا لوگو و پسوند کاموا بعد از خرید اشتراک حذف میشود؟

زمانی که شما وارد فروشگاه ساز کاموا می شوید و در دوره تستی هستید ، هر اسم دامنه ای رو می تونید وارد کنید زیرا قابل تغییر است.

و شما در انتهای هر اسم دامنه ای پسوند mykamva.ir رو دارید اما به محض اینکه یکی از پلن های فروشگاه ساز کاموا رو به اشتراک بگیرید 

می توانید دامنه اصلی خود را وارد کنید و تنظیمات رو اعمال کنید و در این صورت پسوند ذکر شده حذف می گردد و تنها اسم دامنه شما با پسوند مورد نظر 

باقی خواهد ماند.

این مشکل شما را حل کرد؟