درگاه های پرداخت الکترونیکی روی سیستم فروشگاه ساز کاموا چه هستند؟

کاموا در حال حاضر برای کسانی که که برای فروشگاه اینترنتی خود نماد الکترونیکی گرفتند درگاه پرداخت بانک سامان و پارسیان را دارد و برای کسانی که هنوز نماد الکترونیکی نگرفتند

درگاه پرداخت واسطه ای زرین پال را ایجاد کرده تا بتوانید بدون داشتن نماد الکترونیکی هم به درگاه پرداخت متصل شوید. 

لازم به ذکر است درگاه پرداخت بانک سامان در حال حاضر بهترین ارائه دهنده خدمات درگاه پرداخت الکترونیکی است و حتی فروشگاه اینترنتی بزرگی مثل دی جی کالا هم از درگاه پرداخت بانک سامان استفاده می کند. 

این مشکل شما را حل کرد؟