چرا باید برای فروشگاه اینترنتی نماد الکترونیکی بگیریم؟

نماد الکترونیکی از دو جهت بهتر است که برای فروشگاه اینترنتی گرفته شود:

1- به فروشگاه اینترنتی شما اعتبار می دهد و مشتریان شما با اعتماد بیشتری از فروشگاه اینترنتی  شما خرید میکنند در نتیجه می تواند تاثیر مثبتی در افزایش فروش شما داشته باشد.

2- برای دریافت درگاه پرداخت الکترونیکی به صورت مستقیم از بانکها باید فروشگاه اینترنتی شما نماد الکترونیکی داشته باشد. 

در سیستم فروشگاه ساز کاموا پشتیبان های کاموا با دادن اطلاعات و راهنمایی و در اختیار قرار دادن تجربیات خود در زمینه گرفتن نماد الکترونیک به شما کمک می کنند تا به راحتی 

مراحل دریافت نماد الکترونیکی رو طی کنید. 

این مشکل شما را حل کرد؟