آیا امکان انتقال فروشگاه ساخته شده با فروشگاه ساز به هاست خودم وجود داره ؟

فروشگاه ساز کاموا یک سرویس اینترنتی بوده و امکان انتقال آن به هاستی دیگر وجود ندارد. تمامی فروشگاه ها توسط یک واحد مرکزی مدیریت می شوند و تمامی درخواست ها به آن واحد ارسال می شود. همچنین در صورتی که به روزرسانی روی فروشگاه ها انجام شود، واحد مرکزی است که فروشگاه ها را به روزرسانی خواهد کرد. به همین دلیل در صورت انتقال فروشگاه به هاستی دیگر، تمامی دسترسی های فروشگاه از کار افتاده و فروشگاه نمی تواند محصولات را به کاربر نمایش دهد. سرور های فروشگاه ساز کاموا از کیفیت بالایی برخوردار هستند و جای هیچ نگرانی برای کاهش سرعت وجود ندارد. 

در حال حاضر کاموا از سرویس Digital Ocean برای سرور های خود استفاده می کند و در کنار آن سرویس Cloudflare امنیت فروشگاه های اینترنتی ساخته شده با فروشگاه ساز کاموا را تامین می کند.

این مشکل شما را حل کرد؟