کش مرورگر چیست و چه کاربردی دارد ؟

بدون شک بیشترافرادی که با وب سایت و اینترنت سروکار دارند، عبارت حافظه کش مرورگر ( Browser Cache ) یا خلاصه تر کش مرورگر به گوششان خورده است. اما این حافظه که در برخی موارد نیز مشکلاتی رو برای ما به وجود آورده و باعث شده اشتباهاتی نیز رخ دهد چیست و چه کاربردی دارد. قبل از هز توضیحی در مورد حافظه کش بهتره مقداری با ساختار سایت ها آشنایی داشته باشیم تا بتونیم کاربرد کش رو بهتر درک کنیم. 

برای شروع باید گفت هر سایت از یه سری فایل های اصلی تشکیل شده که به طور معمول این فایل ها شامل کد های طراحی المان های موجود در سایت، کد های مربوط به رنگ بندی و تنظیم چینش المان ها و کد هایی برای افزایش تعامل کاربر با سایت می باشد. در هر بار بروز رسانی سایت به دلیل اینکه فقط محتوای موجود در سایت تغییر کرده و طراحی و نحوه تعامل با سایت تغییر نمی کند ممکن است بارگذاری مجدد برخی از کد ها بیهوده بوده و سرعت بارگذاری وب سایت را تا حد زیادی کاهش دهد. نیاز به کش مرورگر اینجا حس می شود و بنابر این بعد از این که یکبار سایت برای کاربر بارگذاری شود، در بارگذاری های بعدی برخی از فایل ها مجدد بارگذاری نشده و از فایل هایی که در بارگذاری های قبلی دانلود شده اند استفاده می شود. با این کار سرعت باز شدن صفحات سایت تا حد بسیاری افزایش پیدا می کند. 

اما این حافظه کش می تواند در برخی موارد تا حدودی مشکل ساز نیز بشود. برای مثال زمانی که در سایت ساز کاموا شما برخی از مشخصه های قالب مانند رنگ یا یک عکس را تغییر می دهید، ممکن است پس از ذخیره سازی سایت، تغییرات قابل مشاهده نباشد که با بارگذاری های پی در پی یا پاک کردن کش مرورگر می توان تغییرات را مشاهده کرد.

این مشکل شما را حل کرد؟