پس از ۳۰ روز من هنوز مطمئن نیستم که آیا به درد من میخورد یا نه٬ چه کارکنم؟

ضایت مشتریان اولویت اول ما در کاموا است٬ در صورتی که هنوز مطمئن نیستید با همکاران پشتیبانی ما صحبت کرده و درخواست زمان بیشتر برای تصمیم گیری نمایید.

- شماره تماس: ۰۲۱۴۲۷۱۹۰۰۱ - ۰۲۱۲۲۸۰۹۶۷۴

- ایمیل: support@kamva.ir

این مشکل شما را حل کرد؟