آیا در طول دوره‌ی خریداری شده باید هزینه ی جداگانه‌ای هم پرداخت کنم؟

خیر٬ شما بابت خدمات دریافتی هیچ‌گونه هزینه‌ی اضافی پرداخت نخواهید کرد.

این مشکل شما را حل کرد؟