آیا نیاز به امضای قرارداد است؟

خیر٬ شما با عضویت در فروشگاه‌ساز کاموا تمام شرایط و قوانین کاموا را پذیرفته‌اید به همین دلیل نیاز به حضور و امضای قرارداد نیست.

                                                                                                                            
با شرایط و قوانین کاموا بیشتر آشنا شوید

این مشکل شما را حل کرد؟