ساب دامین چیست؟

ساب دامین نامی است که به صورت پیشوند ، قبل از نام دامنه قرار می گیرد و با یک نقطه از دامنه نام دامنه اصلی ، جدا میشود.

مثال : kamva.ir دامنه اصلی سایت است ، و buy.kamva.ir یک ساب دامین یا Sub Domain است.

قسمت buy که توسط نقطه از kamva.ir جدا سازی شده است ، نام ساب دامین است.

تمام وبلاگ ها ساب دامین SubDomain میباشند.

تمام فروشگاه‌هایی که در کاموا ایجاد میشوند یک ساب دامنه مخصوص خود از دامنه‌ی اصلی mykamva.ir دریافت خواهند کرد.

این مشکل شما را حل کرد؟