اولویت در پشتیبانی چیست؟

اولویت در پشتیبانی یکی از اصلی‌ترین تفاوت‌های پلن‌های ساده و حرفه‌ای و بی‌نظیر فروشگاه‌ساز کاموا است.
در واقع اولویت در پشتیبانی به این شکل است که مشکل میکند کدام مشتری براساس پلن‌ خریداری شده در اولویت بالاتری برای پاسخ و دریافت پشتیبانی قرار خواهد گرفت. تصور کنید ۱۰ نفر همزمان به یک مشکل برخورد میکنند و به طور همزمان به مسئول پشتیبانی پیام ارسال میکنند. از این ۱۰ نفر٬ ۵ نفر از پلن‌ ساده٬ ۳ نفر از پلن حرفه‌ای و ۲ نفر از پلن بی‌نظیر ما استفاده میکنند.
در این حالت مسئول پشتیبانی براساس پلن‌های خریداری شده توسط مشتریان ابتدا به افرادی که پلن بی‌نظیر را خریده‌اند پاسخ میدهد و کمک میکند سپس به افرادی که پلن حرفه‌ای را خریداری کرده اند و سپس افرادی که پلن ساده را خریداری کرده اند.
پس اولویت پشتیبانی برای افرادی که سرعت پشتیبانی بالاتری میخواهند بسیار مهم و موثر است٬ پس براساس نیاز خود یکی از پلن‌های پولی فروشگاه‌ساز کاموا را انتخاب کنید.

این مشکل شما را حل کرد؟