آیا برای استفاده از فروشگاه ساز کاموا باید هزینه‌ای پرداخت کنم؟

استفاده از فروشگاه‌ساز کاموا به مدت ۱۴ روز رایگان است و نیاز به پرداخت هیج هزینه ای نیست.
پس از ۱۴ روز باید یکی از پلن‎ها را انتخاب کنید

این مشکل شما را حل کرد؟