آیا برای استفاده از فروشگاه ساز کاموا باید هزینه‌ای پرداخت کنم؟

استفاده از فروشگاه‌ساز کاموا به مدت ۳۰ روز رایگان است و نیاز به پرداخت هیج هزینه ای نیست.
پس از ۳۰ روز باید از میان یکی از پلن‌های زیر انتخاب کنید و به مدیریت فروشگاه خود بپردازید:

این مشکل شما را حل کرد؟