هزینه استفاده از فروشگاه ساز کاموا چقدر است؟

استفاده از فروشگاه ساز کاموا در ۳۰ روز اول رایگان است و شما میتوانید بدون هیچ محدودیتی به مدت ۳۰ روز از تمام امکانات استفاده کنید.
پس از ۳۰ روز در صورتی که مایل به استفاده از خدمات کاموا باشید باید از بین یکی از ۳ پلن زیر یکی را انتخاب کنید:

این مشکل شما را حل کرد؟